Мэдээ мэдээлэл

Mucocele, салстын уйланхай
Facebook

Gingivitis under Observation

Шүдний өнгөртэй хөнгөн хэлбэрийн буйлны үрэвсэл

Газрын зураг шиг хэл

Хэлний гадаргуу газрын зураг шиг дүрстэй харагдана.

Шалтгаан: тодорхойгүй